Broniecki Dental Clinick

Sandra Pawlik

technik sterylizacji medycznej

Poznaj również:

Robert Broniecki

lekarz dentysta

Katarzyna Kowalska

lekarz dentysta

Karolina Fitzermann Cwalina

opiekun pacjenta/asystentka stomatologiczna

Sylwia Rumińska

asystentka stomatologiczna

Weronika Małkowska

pielęgniarka/asystentka stomatologiczna

Katarzyna Gumińska

asystentka stomatologiczna

Małgorzata Głowacka

dyplomowana higienistka stomatologiczna

Sylwia Kalinowska

rejestratorka medyczna

Melisa Romanowska

rejestratorka medyczna